Ontdek het belang van een evacuatieplan

Is er sprake van brand in een kantoorpand? Dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk gehandeld wordt. Wanneer je een goed evacuatieplan opstelt, is de kans groot dat de schade beperkt kan worden en dat iedereen weet wat zijn of haar rol is binnen de evacuatie. Als werkgever ben je verplicht om een evacuatieplan in het gebouw te hangen: deze moet bij de ingang te vinden zijn, maar ook per bouwlaag.

Wat staat er in een evacuatieplan? Hier staat alles in met betrekking tot de ontruiming van een gebouw. In het plan staat beschreven wat er moet gebeuren in noodgeval: het zorgt er ook voor dat je de interventiemiddelen snel vindt en deze kunt gaan gebruiken. Een goed evacuatieplan bevat ook wat de taken zijn van de aangestelde verantwoordelijkheden. Dit wordt aangevuld met de juiste oefeningen en trainingen die hiervoor nodig zijn.

Schakel hulp in voor een goed evacuatieplan

Het is goed mogelijk om hulp in te schakelen bij het maken van een goed evacuatieplan. Op deze manier kun je kordaat en correct handelen wanneer dit nodig is. Hoe wordt een evacuatieplan door een expert opgesteld? Eerst wordt het gebouw volledig in kaart gebracht: het begint dan ook met de ligging, de niveaus en de indeling van een gebouw. Daarna volgt de veiligheidssignalisatie. Tot slot worden ook de aanwezige nutsvoorzieningen meegenomen in het plan. De mogelijke gevaren worden benoemd, daarna wordt gekeken naar de maatregelen die kunnen worden genomen. Zo worden risico’s vermeden en kan er in het geval van nood snel gehandeld worden.