Het begrijpend leesniveau van kinderen is niet altijd even goed als vroeger

Begrijpend lezen is een heel belangrijk vak op scholen. Wat mij opvalt is dat een heleboel kinderen moeite hebben met begrijpend lezen. Doordat de lessen niet op het juiste AVI leesniveau worden gegeven komen kinderen in de problemen en ontwikkelen zij een leerachterstand. Een AVI leesniveau moet niet alles bepalend zijn voor een docent.

Ontwikkeling kind

Elk kind ontwikkelt op zijn of haar manier, als een docent een kind belemmert om te leren lezen heeft een scholier daar echt wel moeite mee. Als docenten lezen niet stimuleren, wordt de leesvaardigheid steeds slechter. Niemand zal nog een goed boek pakken. De normen en de waarde van een goed boek zullen dan vertroebelen. Niet dat het zo zwart wit is. Kinderen hebben er baat bij als ze goed leren lezen. Een goede les onderwijs is een stabiele basis voor volgende stap die ze op school gaan doormaken.

Begeleiden met begrijpend leren lezen

Als je een kind acht jaar prima begeleid met lezen zal hij of zij een voorsprong hebben op de middelbare school en eventueel een universiteit in het buitenland. Welk kind wil niet dat zijn ouders trots op hen zijn. Het belangrijkste is trots. Kinderen doen het goed op structuur en regelmaat. Door dit te bieden kunnen we kinderen opleiden tot evenwichtige en eerlijke mensen. Zo hebben kinderen uit onze samenleving kans op een betere baan dan hun ouders. Elke ouder wil het beste van zijn of haar kind om hem of haar in het leven echt gelukkig te maken en om zijn of haar dromen na te leven. Als ouder wil je goede en gezonde kinderen. Kinderen die aardig zijn en gerespecteerd worden. Dat zal de taak moet zijn voor alle leraren om het beste in kinderen naar boven te halen. Kinderen moeten gestimuleerd worden. Ze moeten niet tegengehouden worden in iets dat ze minder goed kunnen. Kinderen moeten veilig kunnen leren en ontdekken. Dat willen wij u meegeven. Wat u met deze raad doet mag u zelf weten, maar neem hem ter harte.

Dit was ons slotstuk over het begrijpend lezen onder de jeugd. Wij hopen dat wij voldoende hebben geschreven hebben over dat onderwerp. Wij hopen ook dat de ouders kinderen zich gesterkt en gesteund voelen door onze tekst. Wij willen iedereen toelaten om dit te lezen. Niemand wordt uitgesloten en zo hoort het.