Ecologisch adviesbureau voor natuurontwikkeling

De aandacht voor natuurontwikkeling wordt door het ecologisch adviesbureau op een intelligente en praktische wijze ondersteund. Het ecologisch adviesbureau geeft antwoorden rondom de wetgeving over ingrijpen in de natuur, over natuurontwikkeling, over het behoud van soorten of over natuurontwikkeling. De antwoorden op die vragen wordt op allerlei manieren gevonden. Soms kan een antwoord worden gevonden door de wet er simpelweg op na te slaan. Voor andere kwesties is het nodig om een quickscan te doen. Een enkele keer moet het hele jaar door in de natuur worden gemonitord.

Wie maakt gebruik van de diensten van het ecologisch adviesbureau?

De opdrachtgevers van het ecologisch adviesbureau van BTL zijn divers. Als er sprake is van gebiedsontwikkeling in een dorp of stad wil de gemeente graag advies hebben over de ecologische gevolgen van de plannen die zijn bedacht. Het is de taak van het ecologisch adviesbureau om die plannen goed te bestuderen en vragen over de wijze waarop de natuur zich gaat ontwikkelen te beantwoorden. Daarmee kunnen oplossingen worden bedacht en maatregelen worden genomen om een verdere achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland tegen te gaan. Ook op kleinere schaal, op verzoek van terreinbeheerders, worden vaak van dit soort adviezen gegeven.

Schade door bouwprojecten voorkomen

Een ander veel voorkomende opdracht is uitzoeken of een bouwproject schade aan de natuur kan veroorzaken. Vooral ondernemers, die van plan zijn om een bestaand pand te renoveren, doen vaak een beroep op het ecologisch adviesbureau. In oude panden huizen vaak beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, bijenvolken of bijzondere knaagdieren. Als een ondernemer daar begint met zijn werkzaamheden worden deze dieren verstoord. Ze trekken dan weg, vinden geen ander onderkomen en sterven uit. Om dat te voorkomen bedenkt het ecologisch adviesbureau praktische oplossingen, zodat die dieren ondanks de renovatie in het gebouw kunnen blijven wonen.