TMB: garandeer de veiligheid van een project

Een TMB inschakelen voor je bedrijf? Een TMB, ook wel veiligheidscoördinator genoemd, is een externe partij die je kunt inschakelen voor het regelen van de veiligheid rondom de werkzaamheden van een project. Een veiligheidscoördinator aanstellen kan erg bruikbaar zijn, vooral wanneer je een bouwproject wilt starten en uitwerken. Dit project wordt in goede banen geleid door een TMB van G4S Safety solutions. 

De taken van een TMB

Een TMB heeft een aantal belangrijke taken, zoals het in kaart brengen van de risico’s. Hier kan op worden geanticipeerd en zo worden ongevallen voorkomen. Daarnaast zal de TMB het bouwteam ondersteunen, de mobiele bouwplaatsen inspecteren, bouwplannen analyseren en ontwerpen, werksituaties analyseren en verslagen opstellen. Je kunt een TMB ook inschakelen voor het opstellen van een Veiligheids- en gezondheidsplan. Voor iedere fase van het bouwproces is een TMB onmisbaar. 

Zo heb je in de ontwerpfase veel baat bij het inzicht van een externe partij. De bouwplannen worden bestudeerd, gevaarlijke situaties geïnventariseerd en veiligheidsadviezen worden voorgesteld. Zo kan het project beginnen met een goedkeuring van het VCO. Daarnaast is het veiligheidsadvies van de TMB van groot belang. Hierbij wordt een verslag opgesteld van de veiligheids- en gezondheidsvoorzieningen die moeten worden getroffen tijdens de werkzaamheden van een project. Voordat het project van start gaat dient er een vergadering plaats te vinden waarbij het plan van aanpak wordt gedeeld en besproken. Er vinden inspectiebezoeken plaats die kijken naar de veiligheid- en gezondheidspreventies. Een andere belangrijke taak van de TMB is het organiseren van de coördinatiestructuur.